Budżety JST

Budżety JST

Dochody: 0
Wydatki: 0
Deficyt: 0

Dochody
w ostatnich
latach

Sprawdź jak prezentowały się budżety w poprzednich latach - wybierz interesujący Cię rocznik.

  Przychody z PIT i CIT

  Wydatki

  Wydatki
  szczegółowo

  Kliknij wybraną kategorię:

  Dochody

  Zostaw PIT u siebie

  Dlaczego rozliczanie się w miejscu zamieszkania jest takie ważne?

  Zostaw PIT u siebie

  Podatek PIT to dla samorządu lokalnego ogromna część dochodów, która ma wpływ na otoczenie mieszkańców! Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania.

  Meldunek a miejsce zamieszkania

  Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według faktycznego miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.

  Określony procent podatku PIT trafia do samorządów

  Do każdej gminy trafia co rok określony procent podatku dochodowego. Pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje w kanalizację, drogi i chodniki. Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona także od udziału w podatku dochodowym, który stanowi jedno ze źródeł finansowania.

  Wystarczy informacja w deklaracji PIT

  Wystarczy poinformować Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, gdzie jest faktyczne miejsce zamieszkania podatnika - albo w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, albo na formularzu ZAP-3 (składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej), natomiast przedsiębiorcy informują o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1.

  Pamiętajmy więc, aby zaktualizować dane o miejscu swojego faktycznego zamieszkania, a zapłacony podatek PIT wróci do Ciebie!

  Zobacz koniecznie poniżej w kalkulatorze jak zapłacony podatek PIT ma wpływ na to co Cię otacza!

  Rozlicz PIT u siebie

  Mieszkańcy, którzy rozliczają podatki w miejscu zamieszkania, przyczyniają się do rozwoju swojej gminy. Dzięki temu gmina może się rozwijać i zapewniać mieszkańcom lepsze warunki życia.

  83 %
  Aktualne
  Prognozowane 100%

   Kalkulator
   mieszkańca

   wyliczony miesięczny podatek, który zasili budżet samorządu

   117,10 zł
   pln miesięcznie brutto
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   0
   C

   UWAGA: Kalkulator oblicza wartości zgodne ze stanem prawnym w danym roku podatkowym. Kalkulator prezentuje zawsze dane bieżącego roku budżetowego.

   *Kalkulator uwzględnia dwa progi podatkowe, tj. 12% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto. Odliczane są od niego koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość podatku nie uwzględnia ulg i indywidualnych odliczeń od podatku.